Gezamenlijke kennis:
Meer bereiken

Door de kennis en ervaring van de deelnemers te gebruiken, komen we tot goede inzichten en verbeterpunten. In combinatie met de kennis en ervaring van BVCM Sociaal, levert dit een maximaal resultaat op.

BVCM Sociaal biedt de onderstaande workshops en trainingen aan:

 
bvcmsociaal

Workshop 'Invorderen met hart en verstand'

De workshop 'Invorderen met hart en verstand' betreft één dag brainstormen met alle debiteurenmedewerkers van de afdeling Werk en Inkomen. Samen werken we toe naar nieuwe oplossingen en werkwijzen. Hierbij staan twee zaken centraal:

  • Leer uw klant herkennen en op de juiste manier benaderen
  • Maak een vertaalslag van afstandelijk incasseren, naar invorderen met hart en verstand

BVCM Sociaal ontwikkelt nieuwe manieren om debiteuren te benaderen en zoekt oplossingen om het aantal betalers te verhogen. Medewerkers worden ondersteund in de wijze waarop zij contact maken met de debiteur. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen om cliënten te bellen groter.

Workshop 'financiële zelfredzaamheid'

De workshop ‘Financiële zelfredzaamheid’ komt voort uit de resultaten van de schuldenscan. Deze scan toont aan hoeveel mensen zich in een problematische schuldensituatie bevinden. Tijdens de workshop leggen we samen met de betrokken medewerkers en andere partijen, de basis voor het invoeren van een nieuwe en sluitende aanpak om deze vaak uitzichtloze situaties op te lossen:

  • Actief brainstormen over knelpunten
  • Alle betrokkenen op één lijn krijgen
  • Samen toewerken naar betere resultaten

Het uiteindelijke doel is een structurele aanpak waarbij het welzijn van de klant aanzienlijk verbeterd en de kans op uitstroom toeneemt.

TRAINING – INVORDEREN MET HART EN VERSTAND


Naast deze workshops bieden we ook langdurige trainingen aan. Deze on-the-job trainingen vinden plaats bij u op locatie. Incasseren met hart en verstand staat centraal. Met het gehele team werken we toe naar deze mindset en zorgen we ervoor dat iedereen op 1 lijn zit.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. We adviseren u op basis van dit gesprek graag over een passende workshop of training.