Inzicht in de schuldenpositie van de cliënten


Met het uitvoeren van een schuldenscan wordt duidelijk wat de schulden situatie van de cliënt is. BVCM Sociaal hanteert de volgende indeling:

  • Geen schulden
  • Schulden tot € 3.600,00, nog niet problematisch
  • Schulden hoger € 3.600,00, problematisch

Ook wordt gemeten of cliënten zonder schulden eenvoudiger uitstromen naar werk en minder snel terugkeren in de uitkeringssituatie. Het onderzoek wordt afgesloten met een uitgebreid rapport bestaande uit conclusies en aanbevelingen.

BVCM Sociaal ontwikkelt op basis daarvan samen met u als gemeente een plan om deze mensen structureel uit de schulden te krijgen.


BINNEN 2 WEKEN
NA AANVRAAG ONTVANGT
U EEN UITGEBREID
RAPPORT MET HIERIN:

  • De meting
  • Een presentatie van de resultaten
  • Een rapport met conclusies en aanbevelingen

Voorkom afstand
Tot de arbeidsmarkt

Door vroegtijdig cliënten met problematische schulden te signaleren, voorkomt u grotere problemen. Veel schuldenaren hebben geen baat bij een nieuwe baan zolang zij hoge schulden hebben. Door loonbeslag gaan zij er niet op vooruit.

Uit onderzoek blijkt ook dat werkgevers moeite hebben om mensen met problematische schulden in dienst te nemen of te houden.

Gevolg: de afstand tot de arbeidsmarkt wordt steeds groter.

Effectief saneren van schulden en realiseren van uitstroom

RE-INTEGRATIE STAAT IN
DIT TRAJECT CENTRAAL

  • Binnen enkele weken stappen richting arbeidsmarkt
  • Effectief en blijvend schulden oplossen
  • Welzijn bevorderen perspectief bieden

BVCM Sociaal biedt een snelle en effectieve manier van schulden saneren waarbij er op korte termijn aanzienlijke resultaten worden geboekt. Wij onderhandelen met de schuldeisers, regelen de afkoop en ondersteunen de uitkeringsgerechtigden in het financieel zelfredzaam worden. Hierdoor kan een cliënt zich binnen enkele weken weer richten op de arbeidsmarkt.

BVCM Sociaal helpt door middel van 'jobhunters' bij het vinden van een geschikte baan, waardoor uitstroom wordt gerealiseerd.

 

Gratis schuldenscan aanvragen  

Adviesgesprek over
De schuldenscan

Is uw gemeente geïnteresseerd in de schuldenscan? Wij maken graag vrijblijvend kennis. Op basis van deze kennismaking stelt BVCM Sociaal een specifiek plan voor, passend bij uw gemeente en budget.