Schulden beperken het dagelijks functioneren

Onderzoek wijst uit dat mensen die met torenhoge schulden kampen in het dagelijks leven hierdoor worden belemmerd. De situatie is vaak zo ernstig dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Hierdoor raken schuldenaren steeds dieper in de problemen, wat re-integratie in de weg staat. Onze aanpak is dé oplossing voor dit probleem.

Baanbrekende aanpak voor re-integratie

Om deze mensen succesvol te laten terugkeren op de arbeidsmarkt is snelle en effectieve begeleiding nodig. BVCM Sociaal heeft hiervoor een baanbrekende aanpak ontwikkeld. Maak een afspraak om kennis te maken met onze re-integratie aanpak en ontdek wat het u oplevert.

Wat levert het op?

Onze re-integratie aanpak is vernieuwend. Wij richten ons eerst op het oplossen van schulden en minstens zo belangrijk: het blijvend financieel zelfredzaam maken van mensen. Om vervolgens vanuit deze nieuwe positie een geschikte baan te vinden.

Concreet betekent dit:

  • overleg met schuldeisers wordt eenvoudiger, wat leidt tot een sneller akkoord
  • mensen worden financieel zelfredzaam, dit beperkt terugkeer in de uitkeringssituatie
  • welzijn en perspectief nemen snel toe, oftewel een tevreden burger
  • De grote stap: realisatie van uitstroom, wat de gemeente veel kosten bespaart
Ons traject start met het in kaart brengen van de schulden van de uitkeringsgerechtigden. Om u zo goed mogelijk te adviseren, wordt er gestart met een schuldenscan.
screen

Schuldenscan

De schuldenscan brengt de schuldenpositie van de uitkeringsgerechtigden binnen uw gemeente in kaart. BVCM Sociaal hanteert 3 profielen:

Profiel 1: geen schulden
Profiel 2: schulden tot € 3.600,00
Profiel 3: problematische schulden vanaf € 3.600,00

Naast inzicht in de schuldenprofielen ontvangt u een op re-integratie gericht advies en een plan van aanpak van BCVM Sociaal.
 

Naar schuldenscan  

Snel en blijvend aan het werk

Onze schuldenscans wijzen uit dat de cliënten die geen schulden hebben makkelijker aan het werk komen en minder snel terugkeren in de uitkeringssituatie. Het tegenovergestelde geldt voor cliënten met problematische schulden. Zij vinden minder eenvoudig een baan en keren vaker terug in de uitkeringssituatie.

We geven u graag concrete voorbeelden van de inzet op financiële zelfredzaamheid. Maak een afspraak om meer achtergronden en concreet bereikte resultaten van onze methodes te bespreken.

Meer informatie? Maak direct een afspraak