DE DEBITEURENSCAN BIEDT INZICHT IN

  • Historisch incassoresultaat
  • Betaalgedrag en moraal van uw cliënten
  • Knelpunten van het incassoproces
  • Waarde van het debiteurenbestand = prognose van de toekomstige inning

Van huidige situatie naar Gewenste situatie

Heeft uw afdeling Werk en Inkomen nog grip op uw debiteurenbestand? Bent u op zoek naar verbeterpunten? Met de resultaten van de debiteurenscan heeft u concrete handvatten om uw debiteurenbeheer te optimaliseren.

DE DEBITEURENSCAN: HOGERE OPBRENGSTEN EN LAGERE UITVOERINGSKOSTEN

De debiteurenscan geeft uw gemeente inzicht in de huidige situatie. Hierbij ontvangt u ook een advies op maat voor het verbeteren van de processen.

Indien gewenst kunnen wij voor u een debiteurenplan schrijven en ondersteunen bij het herinrichten van uw incassoproces. Het doel: meer opbrengsten en lagere uitvoeringskosten.

Vraag naar de resultaten van eerdere debiteurenscans.
 

Gratis debiteurenscan: Snel inzicht

Onze (gratis) debiteurenscan geeft een globale indicatie en wordt binnen één werkdag opgeleverd. Middels deze scan bepaalt u eenvoudig of het loont om te investeren in procesverbeteringen.

Gratis debiteurenscan aanvragen  

Boek resultaat met
bvcm sociaal

Verbeter de positie van uw afdeling Werk en Inkomen met een van onze scans. De scans en MAVERIN Betaalportaal versterken elkaar. We lichten het graag toe in een persoonlijk gesprek.